Tuyển đồng đội làm kênh sách nói


Nhà xuất bản Sống Mới làm kênh sách nói.

Lý do có lẽ không cần phải viết thêm.

Yêu cầu cho nhân viên mới là giọng nói dễ nghe và có tinh thần học tập.

Chúng tôi không hứa một mức lương cứng, điều đó không bao giờ có trong tập đoàn Charlie. Trong Charlie, có lời và chia theo tỉ lệ phần trăm, tất cả phải cùng vươn lên.

Ví dụ, nhóm sách nói có 5 người, trong tháng có 10 triệu, thì lấy 10:5 =2, mỗi người có 2 triệu đồng.

Bạn nào thấy làm được, hãy gửi thư tuyển về: contact@shop-charlie.com
(Gặp lễ tân Charlie).

Điện thoại ứng tuyển: 090 8599066-lễ tân Tôn Thân.
(Nên gửi Mail thay cho gọi phone).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s