Xây dựng thương hiệu của bạn trên Amazon.

Ảnh: Tôn Phi đang học lớp Amazon của anh Nam Đặng-đại diện của Amazon.

Nếu Amazon vào Việt Nam, dự kiến thu nhập của mỗi người nông dân Việt Nam là khoảng 700 usd (18 triệu VNĐ) một tháng.

Amazon, mạng bán hàng lớn nhất thế giới, mời Tôn Phi họp Webminar. Họ sẽ vào Việt Nam trong năm 2022.

Nếu bạn muốn khởi nghiệp với 0 đồng, hoặc 20 000 đồng, thì nên lên Amazon, nơi có văn hóa rất cao, lịch sự và văn minh.


Văn hóa hối lộ, để vào một quốc gia, tư bản Mỹ sẽ sai tư bản Hàn Quốc, tư bản Đài Loan đi hối lộ trước. Sau khi một nước đã nhận tư bản Hàn Quốc, tư bản Đài Loan, thì tư bản Mỹ mới vào.


Thời gian: Ngay lúc này, 21 tháng 01 năm 2022, 16h đến 18h VN.

Mọi người có thể tham khảo lịch đào tạo trong link này nhé:

https://sell.amazon.vn/training-resource/

Tôn Phi là một chuyên gia hàng đầu về Amazon tại Việt Nam.

Liên lạc: tonphi2021@gmail.com

Ủng hộ quỹ nghiên cứu Amazon của nhà văn Tôn Phi:

ACB, 142720499, Tôn Phi.

MB, 0344331741, Tôn Phi.

Dù bạn không có tiền thì tôi vẫn giúp đỡ bạn.

Donate buttons set. Help icon donation

Ủng hộ quỹ nghiên cứu Amazon của nhà văn Tôn Phi

Donate us

10,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s