Ra mắt sách Trương Vĩnh Ký, nhà bác học của lòng dân.

Pétrus Trương Vĩnh Ký (sinh năm 1837 – mất năm1898), tên khai sinh là Trương Chánh Ký, sau này đổi tên đệm thành Trương Vĩnh Ký, hiệu Sĩ Tải.

Ông chủ yếu làm một học giả, nhà văn, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục học và biên khảo văn hóa lớn của Việt Nam trong thế kỷ XIX.

Nhà văn lớn của nước Pháp, ông Émile Littré (1801-1881) khen ngợi: “Sự hiểu biết tới 26 ngoại ngữ của P. Trương Vĩnh Ký đủ để loài người tôn vinh anh như một nhà bác ngữ học (bác học ngôn ngữ) bậc nhất thời nay”.

So với Lương Kim Định thì Trương Vĩnh Ký là nhà bác học đúng hơn là một nhà trí thức. Khối lượng tác phẩm của Trương Vĩnh Ký khá đồ sộ. Có thể coi ông là nhà báo chuyên nghiệp đầu tiên của nước Việt Nam.

Người dân Việt Nam rất tự hào về ông. Họ đã làm một ngôi trường mang tên ông, và một con đường mang tên ông. Trương Vĩnh Ký là một nhà bác học cuả lòng dân.

Mời bạn mua sách “Trương Vĩnh Ký, nhà bác học của lòng dân” (số ISBN: 9798405845463) tại tonphi2021@gmail.com

Gía thành: 230 000 VNĐ (10 $)

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB, chi nhánh tỉnh Nghệ An. Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Đặt mua sách Trương Vĩnh Ký, nhà bác học của lòng dân của tác giả Tôn Phi

Buy the book with the price of 230 000 VNĐ.

10,00 US$

Link mua sách trên Amazon:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s