Văn hóa sản xuất các sản phẩm quốc dân của các chaebol Hàn Quốc.

Ảnh: Tập đoàn LG

Hàn Quốc, xứ sở của các chaebol. Các chaebol nước này có văn hóa sản xuất một mặt hàng đặc trưng và mặt hàng đó thể hiện bản sắc của dân tộc Đại Hàn.

Nhìn chung, ở Hàn Quốc không có sản phẩm y tế gian dối vì như thế sẽ lòi ra ngay. Ở Hàn Quốc có tự do báo chí. Nếu có gian dối, báo chí phanh phui ngay. Không thể dùng quyền lực để dập tắt báo chí Hàn Quốc, cũng không thể dùng tiền để bịt miệng dư luận dân Hàn.

Hàn Quốc có một cục gọi là trung tâm chống độc quyền. Hãng nào mạnh quá sẽ được ghì bớt lại. Hãng nào yếu quá sẽ được bơm lên. Bởi vậy các hãng na ná trình độ như nhau. LG, Samsung và Sky sản xuất điện thoại không hơn nhau là mấy.

Thể chế chính trị của Hàn Quốc tốt. Sâu xa hơn, văn hóa của Hàn Quốc tốt. Một nền văn hóa dựa trên kinh điển dân tộc sẽ giữ được dòng chính của nước mình và không những vậy, các hãng xưởng của Hàn Quốc sẽ còn vươn xa.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Đón đọc sách Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebols của tác giả Tôn Phi đã phát hành trên Amazon (giá bìa 550 000 VNĐ/cuốn).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s