Giới thiệu sách Lạc vào đảo hoang- Đặng Hồng Sơn

Giới thiệu sách Lạc vào đảo hoang- Đặng Hồng Sơn

Độ dài: 4 trang

Gía tiền: 230 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý bạn,

Tonphi2021@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s