Lòng tốt như một hạt mầm

Nhân tiện đọc được bài không rõ tác giả, tôi muốn họa lại bài cùng chủ đề: Lòng tốt như một hạt mầm.

Có hạt mầm nảy lộc.

Có hạt mầm bị hư, mãi mãi không thể nảy lộc.

Tốt và xấu, cho đến nay, chưa mấy ai định nghĩa, phân biệt rạch ròi được.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Ủng hộ tác giả: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Paypal: tonphi93@icloud.com

Trân trọng cám ơn quý vị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s