Tôi đã nhận được tiền từ quý bạn.

Cám ơn bạn.

Nhà xuất bản Sống Mới hân hạnh phục vụ

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s