Truyện ngắn: Bố và con gái. Người ở lại Charlie.

Sáng chủ nhật, hai bố con tôi thức dậy lúc 5h.

Mẹ mất sớm, lại biết bố vất vả, nên con gái tôi không đòi quà như các bạn bè cùng trang lứa.

Mỗi khi nghe tiếng “tinh” trong điện thoại là biết có người mua sách. Con gái giữ tài khoản cho bố. Con gái rất khái tính, ai xin gì cũng cho.

Tập đoàn Charlie là tập đoàn đầu tiên của Việt Nam nghiên cứu về tài sản số, hiện tại và tương lai. Bạn tôi được chỉ định làm viện trưởng viện nghiên cứu Internet, tôi đặt ở Bắc Ninh. Năm 28 tuổi, tôi thành lập tập đoàn Charlie, rồi lập luôn cả viện nghiên cứu Internet nữa.

Buổi tối chủ nhật, mỗi mình tôi trong tòa nhà. Ngày thứ Bảy và ngày chủ Nhật, Charlie cho nhân viên nghỉ ngơi hết, có muốn làm trong ngày này cũng không được, trừ khi là các trưởng phòng phải đến để giải quyết các công việc tồn đọng trong chiều thứ Sáu.

Ngưởi ở lại Charlie.

Charlie, tên vẫn chưa quen người dân thị thành.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Đặt mua sách Bố và con gái.

ACB: 142720499- Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn các bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s