Chiếc đồng hồ của dượng: Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống.

Chiếc đồng hồ của dượng.
Phần 21: Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống.
Cháu ngoan của dượng,
Dượng biết là con đang gửi tiền cho bạn bè. Trong 10 đứa chỉ có 1 đứa nên người.
Con có cho họ bao nhiêu tiền rồi cũng hết.
Ví dụ, bao nhiêu tiền cho Hội nhà văn quốc doanh rồi cũng hết, họ lại xin thêm, nếu không họ dọa phá sản.
Nhà mình là nhà sản xuất liên tục. Tư duy sản xuất. Các nhà khác là nhà tư duy chiếm đoạt. Không bao giờ đủ cho bọn chiếm đoạt.
Em gái con chú họ mượn tiền, dượng chỉ cho mượn một lần. Sau đó, dượng gọi cô ấy lên quận 7 để bày cho làm ăn. Cô ấy không lên. Hôm sau cô ấy lại xin tiền nữa. – Con đoán dượng có cho không?

 • Không cho.
 • Đúng rồi. Cho nó bao nhiêu cũng lại hết tiếp. Ông cha ta dạy thì không thể sai được. Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống.
  Con nghe nè. Ơi quê, có người vay tiền dượng. Lần đầu tiên, dượng cho. Sau đó, dượng gọi điện về, hướng dẫn cho nó làm ăn; thiếu vốn đến đâu Charlie rót về đến đó. Nhưng nó không làm. Bẵng đi ít lâu, nó lại gọi điện đến xin tiền. Theo con, dượng có cho nó mượn không?
 • Nó không nghe lời mình sao mình còn giúp nó.
 • Đúng rồi. Chết mặc kệ, không giúp. Ta đã bày cho mà không nghe, chết ráng chịu. Khi ta bày, ta vừa rót vốn. Nó nghe, thì bây giờ nó đã giàu; và ta sẽ cho thêm. Nó không nghe , đi nghe người khác; thì đến người đó mà xin tiền. Dượng đâu phải là cái máy in tiền. Có bác Chiến nói với dượng, cho người không có sáng tạo vay tiền tức là đang làm hại nó.
 • Đúng vậy dượng Phi.
 • Cháu cũng vậy nhé. Chúc một ngày tốt lành.
 • Chúc dượng một ngày tốt lành.
 • Hôm nay sách nào bán được nhiều nhất?
 • Dượng đợi cháu tí, cháu mở máy ra kiểm tra.
 • OK.
 • Sách Bố dạy con gái học bài dượng ạ. Hôm nay bán được 2000 cuốn.
 • OK.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s