Giới thiệu sách Làm quen với chữ Quốc Âm của tác giả Đinh Phan Cư.


Tác giả Đinh Phan Cư là cựu sinh viên trường luật khoa Sài Gòn. Sau biến cố 30/4/1975, ông tản cư sang Cộng Hoà Liên bang Đức và ở đó vừa làm công chức, vừa làm nhà tự điển.
Một bài trong sách:
411 Đớn 疸
Đau 𤴬 (410) Đớn 疸 (411)
Phân tích cấu tạo chữ Nôm Đớn 疸
Đớn 疸 = Sang 疒 + Đán 旦 + âm + đọc chệch
Bộ Sang 疒gợi ý. Bộ Sang 疒còn đọc là bộ Nách 疒, liên quan đến tật bệnh. Có thể bộ Sang 疒 là nửa chữ Nho Bệnh 病.
Chữ Nho Đán 旦 gợi âm. Đọc chệch Đán thành Đớn.
Cách nhớ mặt chữ Nho Đán 旦
Chữ Nho Đán 旦 đã được giải thích. Xin vui lòng xem lại chữ Nôm Đến 旦 số 167 trong Kinh Lạy Cha 經 𥛉 吒.
Ôn tập
Đán 旦
Chữ Nho Đán 旦 là lúc trời mới sáng.
Chữ Nho Đán 旦 thuộc bộ Nhật 日. Nhật 日 là 1. mặt trời 2. là ngày, liên quan đến ngày.
Đán 旦 = Nhật 日 + Nhất 一
Nhất 一 là hình ảnh một cái gạch ngang dài, tượng trưng cho đường chân trời. Nhật 日 là mặt trời. Đán 旦 là buổi sớm, lúc mặt trời (Nhật 日) vừa nhô lên khỏi đường chân trời (Nhất 一 ).
GIÁ SÁCH: 460 000 đồng/cuốn.
Nhà xuất bản Sống Mới hân hạnh phát hành cuốn sách này.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@gmail.com hoặc huonggiang@shop-charlie.com

Số tài khoản ngân hàng: 142720499 tại ACB, Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Donate us button

Đặt mua sách Làm quen với chữ quốc âm của tác giả Đinh Phan Cư

Buy the book with the price of 460 000 VNĐ.

20,00 US$

One comment

  1. Tôn Phi Cám ơn Tôn Phi. Chúc Năm Mới sức khoẻ, hạnh phúc, thêm nhiều thành công trong tương lai.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s