Kinh Thánh nói gì về sự cay đắng?

Trong cuộc đời, ai cũng có giai đoạn buồn. Người ở vị trí cao bị đưa xuống vai trò thấp, họ thường lo lắng, tủi thân.

Kinh Thánh dạy: Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng. Ê-phê-sô 4:31

Hãy loại bỏ ra những sự cay đắng. Để làm được điều này, chúng ta cần có bạn. Bạn trong trường, bạn trong giáo hội, bạn trong công ty. Khi cần, ta sẽ nhờ bạn giúp. Tất nhiên, ta không lợi dụng bạn bè.

Khải Huyền chương 21 câu số 4, Đức Chúa Trời tuyên bố rằng, ai vượt qua những khổ đau này sẽ được ngài ban cho hạnh phúc: “Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi.”

Cũng giống như Đức Chúa Trời, mọi con cái của ngài phải làm mới mình mỗi ngày (Đây là lý do các bạn trẻ trong tập đoàn Charlie sản xuất ào ạt). Khải Huyền chương 21, câu số 5: “Ðấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Ðoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chơn thật.”

Kinh Thánh, không ai có thể học thay ai. Lỡ ông mục sư hay ông linh mục sai thì sao? Tác giả Tôn Phi viết bài cho bạn đọc đây chắc gì đã nói đúng. Do đó, bạn phải tự học, vừa thực hành trong cuộc sống và ngẫm nghĩ, tìm ra đáp số đúng. Một ông thầy giỏi không phải là ông thầy nhét vào đầu học sinh một lô chữ nghĩa. Một ông thầy giỏi là một ông thầy dạy cho học sinh cách phân biệt cái nào đúng, cái nào sai.

Tôi đề nghị các bạn, hãy giữ vững các mối nhân luân. Những mối nhân luân này góp phần giúp bạn vượt qua những sự cay đắng. Tất nhiên, trong niềm tin của một người Cơ-đốc nhân thì người bạn đầu tiên là Đức Chúa Trời. Sau đó là ai? Bạn phải có những phương án dự phòng.

Văn hào Tiệp Franz Kafka là một người có cuộc đời cay đắng. Ngày nào anh cũng đến quán, ở đó có sẵn bạn bè. Tại đây, trong lúc nói chuyện, Franz Kafka vừa được bạn giúp vượt qua sự cay đắng, vừa được bạn cung cấp cho tư liệu để viết văn. Những tác phẩm của anh rất nổi tiếng: Lâu đài, Vụ án, Người bác sĩ ở nông thôn, Hóa thân,…Họp mặt nhau uống một ly trà chanh thôi cũng được, nhưng phải họp mặt nhau.

Một mình rất khó bươn chải trong cuộc sống. Vì vậy Chúa dạy phải kết hôn. “Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt.”– Sáng thế ký chương 1 câu 24.

Mỗi người sẽ đều gặp một câu hỏi rất lớn trong cuộc đời.

Nếu đáp số của bạn trùng với đáp số của bạn bè, thì rất có thể bạn đã đúng.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 27 tháng Một năm 2022.

Tôn Phi (Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s