Kinh Thánh nói gì về thù hận?

Chúa bảo hãy bỏ thù hận đi. Song, đối với những thù hận lớn thì thế nào? Câu hỏi này rất khó vì Kinh Thánh về mặt văn học là một hiện tượng có tính cách biến tán huyền ảo.

Trong Thi Thiên (còn gọi là Thánh Vịnh) chương 94 câu số 1 và câu số 2, Chúa nói: “Hỡi Giê-hô-va, là Ðức Chúa Trời, sự báo thù thuộc về Ngài, Hỡi Ðức Chúa Trời, sự báo thù thuộc về Ngài, xin hãy sáng rực rỡ Chúa ra. Hỡi quan xét thế gian, hãy chổi dậy, Báo trả xứng đáng cho kẻ kiêu ngạo.”

Rô-ma 12:17-19 bản dịch gốc tiếng Việt Nam năm 1925 có chép: “Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa-thuận với mọi người. Hỡi kẻ rất yêu-dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo-ứng.”

Trên thế gian này, con người ta như đi trên dây. Lời Chúa dạy gần nhất (mà tôi nhớ) về việc báo thù hay không báo thù: “Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn;” (Ma-thi-ơ chương 5 câu 39).

Thi Thiên chương 61 câu số 2 nói: “đặng rao năm ban ơn của Ðức Giê-hô-va, và ngày báo thù của Ðức Chúa Trời chúng ta; đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu;”. Vậy, hãy để sự báo thù cho Đức Giê-hô-va, đích thân tay bạn đừng báo thù, trừ khi là trường hợp quá khẩn cấp.

Kinh Thánh, không ai có thể học thay ai. Bạn phải tự học, vừa thực hành trong cuộc sống và ngẫm nghĩ, tìm ra đáp số đúng.

Mỗi người sẽ đều gặp một câu hỏi rất lớn trong cuộc đời.Nếu đáp số của bạn trùng với đáp số của bạn bè, thì rất có thể bạn đã đúng.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 27 tháng Một năm 2022.

Tôn Phi (Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s