Vì sao chúng tôi viết được nhiều sách?

VÌ SAO CHÚNG TÔI VIẾT ĐƯỢC NHIỀU SÁCH?

Trong phim Ma Trận ( The Matrix 1991), nhà điện toán Neo Anderson, đang bị truy đuổi, hỏi người phụ nữ rằng:

  • Tại sao bà làm được như vậy?
  • Every thing made with love. Mọi thứ đều làm bằng tình yêu. Người phụ nữ trả lời.
    Giáo sư Nguyễn Đình Cống đã viết cuốn sách này bằng tình yêu con trẻ.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s