Ra mắt kênh Podcast Radio Charlie Sài Gòn.


Phát thanh viên Hà Thanh.

Thúy Kiều và Thúy Vân là hai chị em song sinh.
(Bài này viết năm 2020, khi tác giả sống tại Đà Lạt).
Tác giả: Tôn Phi.
Giọng đọc: Hà Thanh.
Radio Charlie Sài Gòn.
Liên lạc tác giả: tonphi@shop-charlie.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s