Vì Charlie luôn cần Thanh Hằng.

Trong Charlie, chúng tôi luôn cố gắng sắp xếp việc làm cho các nhân sự của mình.

Chúng tôi không bao giờ đuổi việc ai, trừ khi người đó tự xóa tên ra khỏi tập đoàn.

Hôm nay, Thanh Hằng, cô nhân viên phòng mỹ thuật cũ, quay trở lại công ty để làm việc.

Alo bạn ơi,

Cần làm bìa nữa không?

Thanh Hằng

Mình giới thiệu bạn một bạn.

T5 19:36

Bạn đã gửi

Hello Thanh Hằng.

Lâu rồi bạn đi đâu?

T5 20:09

Hằng

Tớ vẫn ở đây chứ đi đâu

Vì có 1 bạn đang cần việc.

Thanh Hằng

Nên nếu bạn cần design bìa nữa thì tớ giới thiệu.

Bạn đã gửi

Hằng tuần họp, không có bạn Hằng, không biết nói sao.

Hằng

hửm

Thanh Hằng

Ý là bạn bảo không cần nữa đúng không nhỉ.

T5 21:02

Bạn đã gửi

Có. Charlie luôn cần Thanh Hằng.

3 comments

  1. Nếu anh cần người ta thì đừng lỡ lời nói cho cố, nói những lời khiến con gái cảm thấy buồn.Vậy ha.Chúc anh một ngày vui vẻ.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s