Hãy trân trọng những gì mình đang có.


Năm 2019, xảy ra vụ 39 người chết trong xe công-te-nơ đông lạnh sang Anh.
Cả nước Việt Nam và cả thế giới ngỡ ngàng vụ đó.
Có cô bạn, học đại học 4 năm, ngành kế toán, chạy tiền sang Anh, chết trong xe công-te-nơ.
Với tấm bằng đó, nếu cô bé vào Sài Gòn làm, thì cũng đủ sống hoặc dư, chứ không đến nỗi tồi tệ.
Cô bé không biết mình đang có vốn quý. Cô bé tự bán đi cuộc đời mình.
Tôi đã từng thuộc mẫu người khủng bố, tự hủy hoại.
Ngày tôi vào lại Sài Gòn, bố bảo rằng: “Hãy trân trọng những gì mình đang có.”
Nay, trong tay tôi đã có tập đoàn máy tính Charlie, nhà xuất bản Sống Mới, với rất nhiều đầu sách đã đăng ký bản quyền toàn cầu.
Từ số vốn tối thiểu mình đang có, hãy phát triển nó lên cho tròn đầy.
Một kế hoạch của đời người kéo dài 30-40 năm.
Một chính lược quốc gia kéo dài khoảng 200 năm.
Vì vậy, hãy trân trọng những gì mình đang có.
Ví dụ, bạn có bằng cử nhân đại học, học mất 4 năm, kinh tế học, hãy phát triển nó, đừng để trôi mất đi.
Cha tôi dạy: “Người ngốc nghĩ cho cái trước mắt. Người thông minh nghĩ cho dài lâu.”
Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 30 tháng Một năm 2022.
Nhà văn Tôn Phi ( triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s