Một là phước lành, hai là rủa sả, không có trường hợp thứ ba.


Bạn thử lên mạng mà coi, các trang web bây giờ quấy rối người dùng. Tôi là chuyên gia mà còn chưa mò ra (chức năng timeline) được, hỏi dân thường khi nào thì mò ra?


Mạng xã hội bị rủa sả rất nặng. Những tập đoàn làm ăn bất minh, quấy rối người dùng, dần dần sẽ chẳng ai dùng. Trước khi giẫy chết, chúng sẽ cắn nuốt rất nhiều người. Những tập đoàn làm ăn nghiêm túc, tôn trọng sẽ được tôn lên.


Thế giới những ngày sắp tới sẽ biến động cực kỳ nhanh. Không được trang bị hành trang đầy đủ là không thích ứng được. Ở giai đoạn này có 3 điều cần sắm sửa:


Một là đức tin. Chúng tôi đề nghị quý vị tin vào Đức Chúa Trời đã được mô tả chi tiết và cặn kẽ trong Kinh Thánh Tân-Cựu ước.


Hai là kiến thức. Kiến thức không cần cao siêu, chỉ cần nắm vững căn bản và bao quát được các vấn đề.


Ba là nền nhân bản. Chúng tôi đề nghị, người thuộc dân tộc nào, phải am tường nền nhân bản chủ đạo của dân tộc đó.


Các bạn ạ. Một là phước lành, hai là rủa sả, không có trường hợp thứ ba.


Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 30 tháng Một năm 2022.
Tôn Phi (Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả : tonphi2021@gmail.com
Phone, Whatsapp, Signal : +84344331741

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s