Sự diệu kỳ của mạng lưới khởi nghiệp Charlie

Chân dung nhà tư bản:
Sự diệu kỳ của mạng lưới khởi nghiệp Charlie.
Sự diệu kỳ của mạng lưới khởi nghiệp Charlie là:
Ai có gì bán nấy.
Ông Charlie không ăn gì của quý vị. Ông chỉ tạo ra một môi trường rồi quý vị lên đó trao đổi hàng hóa, mua bán với nhau.
Có những nhà phát minh, nghèo quá, tôi phải ứng trước cho họ. Chờ khi họ bán được phát minh, tôi mới lấy lại được. Tôi luôn khuyến khích anh em, bạn bè, lẫn người lạ, là phải có phát minh, để thay đổi cuộc đời. Hay ít nhất là, để bơm niềm yêu đời vào trong cuộc sống vốn đã rất tối tăm.
Mạng Charlie là mạng mua bán phát minh lớn nhất Việt Nam hiện nay.
Nhiều người thành công, họ trở lại mua sách của Tôn Phi. Vậy là Tôn Phi rủng rỉnh để sống ngay giữa Sài Gòn mùa dịch.
Cho dù bạn làm bất kỳ nghề gì, kể cả thu gom phế liệu, hễ có một phát minh là bạn sẽ giàu to. Mọi thứ đều có vẻ đẹp của nó, nhưng chỉ có người giỏi mới nhìn ra. Bản thân tôi là một nhà phát minh và không bao giờ tôi ngừng cải tiến.
ISBN: 9798761909984

Mời quý vị đặt mua sách Chân dung nhà tư bản, giá 450 000 VNĐ để ủng hộ nhà văn Tôn Phi:
142720499-ACB-Tôn Phi.

Chân thành cám ơn quý vị.

anh-bia-ebook-chan-dung-nha-tu-ban-1

Đặt mua sách Chân dung nhà Tư Bản của nhà văn Tôn Phi

Buy the book with the price of 450 000 VNĐ

20,08 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s