Tự do trong khuôn khổ.

Ảnh: Tôn Phi tại tòa nhà Mapletree.


Đây là tôi, ảnh chụp hồi tháng 8-9 năm 2021. Hồi đó tôi chưa có phát minh nhưng tôi tin rằng mình sẽ có phát minh.

Tôi vừa làm vừa cầu nguyện. Quả vậy, sang tháng Mười một, tôi có một phát minh trọng đại vô cùng: Nhà xuất bản số Sống Mới Charlie.


Mình phải tự do trong khuôn khổ. Đức Chúa Trời sẽ giúp mình thêm.


Thực ra đó không phải phát minh mà là “nâng cấp”. Trên đời này, không có phát minh, chỉ có nâng cấp, cải tiến những gì mình đang có.


Đài phát thanh VOA đã phỏng vấn tác giả Tôn Phi. Clip làm xong sẽ gửi quý vị xem một ngày gần đây.


Trân trọng,
Tôn Phi (Lê Minh Tôn).
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

2 comments

  1. Thích em ghê. Đầu năm mong đế chế Sac li ngày càng bành trướng trên cơ sở những phát minh cải tiến không ngừng. Chức mừng năm mới !

    Like

  2. Tự do trong khuôn khổ là tinh thần Hữu Khuynh. 👍
    Một nền cộng hoà đúng nghĩa phải là Dân Chủ phi Tự Do

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s