Toàn văn Truyện Kiều-Nguyễn Du, bản đầy đủ song ngữ Nho-Việt.

Cảm nghĩ của nhóm tác giả Charlie khi làm sách về truyện Kiều. Mệt nhọc nhưng hạnh phúc.

Trong sách, chúng tôi có để số tài khoản của người đánh máy. Bạn đọc nào hào phóng thì gửi vào đó.

Mạng lưới khởi nghiệp Charlie là cả một phát minh về xã hội học.

Chúng tôi vừa làm xong toàn văn Truyện Kiều để phát miễn phí cho toàn dân Việt Nam. Việc này đáng lẽ phải có từ lâu.

Bạn đọc có thể tải về cuốn Toàn văn Truyện Kiều tại đây:

Liên lạc nhóm đánh máy:

contact@shop-charlie.com

Trân trọng cám ơn các bạn.

Qúy vị nào có điều kiện hơn, mời mua sách Phân tích truyện Kiều của nhóm tác giả Tôn Phi đã phát hành trên Amazon:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s