Download toàn văn Truyện Kiều của Nguyễn Du

Người đánh máy: Tôn Phi.

Liên lạc người đánh máy: tonphi2021@gmail.com

huonggiang@shop-charlie.com

Trân trọng cám ơn quý vị.

Qúy vị nào có điều kiện hơn, mời mua sách Phân tích truyện Kiều của nhóm tác giả Tôn Phi đã phát hành trên Amazon:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s