Mỗi tháng, tôi mất 600 000 đồng cho đám mây điện toán.

Trung bình mỗi tháng, tôi mất 600 000 đồng cho các đám mây điện toán. Bao gồm 150 000 cho đám mây Microsoft, 150 000 cho đám mây Drop Box, 150 000 cho đám mây Google và 150 000 cho đám mây ICloud.

Tôi mua vậy để lưu giữ bản gốc của các tài liệu mà các tác giả gửi đến nhà xuất bản để in sách.

Trước đây, tôi bị mất 2 lần và đến bây giờ mới chỉ khôi phục lại được 10% số tài liệu. Đến khi khôi phục được 100% thì con số thật là khủng khiếp.

Trong nền kinh tế tri thức, bạn phải lưu giữ tri thức của mình ở những nơi quan trọng. Đừng để nó mất đi. Tôi là người thí nghiệm rất là nhiều, mẹ nuôi rất là tốn. Nhưng nhờ những thí nghiệm đó mà tôi có phát minh.

Tôi không tiếc tiền cho đám mây bởi đám mây sẽ giữ bản gốc cho mình. Bản gốc có giá trị đến muôn đời sau.

Con người hạnh phúc là con người cân đối giữa vật chất và tinh thần. Tôi đi làm 4h, đi chơi 4h mỗi ngày.

Donate us button

Ủng hộ quỹ khởi nghiệp của tập đoàn Charlie

Donate us

20,00 US$

One comment

  1. Dạ, em cảm ơn anh đã trả lời câu hỏi của em
    Dạ, hi vọng anh sẽ được nhiều ơn lành của chúa để có thêm nghị lực giúp đỡ đất nước

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s