Thành viên mới nhất của tập đoàn Charlie

Đây là nhân viên nhỏ tuổi nhất của tập đoàn Charlie.
Cô đã nhận tháng lương đầu tiên, 1 usd. 18 năm sau cô mới đi làm ngày đầu tiên.

Chúc mừng ông chủ tập đoàn Charlie đãi ngộ nhân tài “xịn”. Charlie là một Chaebol “con ông cháu cha”, cứ đẻ ra là có việc làm. Cha của cô bé làm cho ông Charlie, rồi đến con làm cho Charlie, cháu sau này cũng sẽ làm cho Charlie. Không việc gì phải chạy đi chạy lại đổi công ty cho nó vất vả.

Lớn nhanh rồi đi làm cho chú Phi nhé. Cần phải được đào tạo trước khi làm việc.

6 comments

    • Ngo Ming bạn biết nữa luôn? Ông Tuấn từng có thời gian làm việc cho tớ. Nay ổng chuyển nhà.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s