Truyện ngắn: Bố và con gái. Bố Phi chơi chứng khoán.

Bố và con gái ra bưu điện. Cô Chiêu Anh ngồi bên, mở tiểu thuyết ra đọc.

 • Bố Phi ơi. Bố cũng chơi chứng khoán à?
 • Chơi chứ. Tại sao không?
 • Chứng khoán, thực chất, là game lùa gà. Chiêu Anh ngồi bên nói. Chiêu Anh là trưởng phòng tài vụ của ngân hàng Naomi, vai trò chỉ dưới quyền kỹ sư trưởng Nguyễn Hữu Qúy.

Cô con gái Bảo An không biết bố Phi và cô Chiêu Anh ai đúng ai sai. Con gái nhìn bố. Bố trả lời:

 • Cô Chiêu Anh của con nói đúng đấy. Chứng khoán Việt Nam thực chất là game lùa gà. Chứng khoán Mỹ có 20 tập đoàn đại tư bản lót dưới. Chứng khoán Việt Nam không có gì.
 • Bố của cháu lập tài khoản rồi thuê người khác chơi chứng khoán. Chứ bố cháu không chơi. Chiêu Anh nhắc.
 • Dạ, con biết rồi. Bé Bảo An cười.
 • Các chú đánh hộ bố, rồi làm báo cáo nộp lên bố hàng tháng. Bố đọc báo cáo để phân tích tâm lý của người dân. Dân mình rất dễ bị lừa.
 • Dạ vâng bố.
 • Việt Nam không có tích lũy tư bản, cho nên làm gì cũng phải gian. Nhà mình có tích lũy tư bản, nhà mình không có gì phải vội.
 • Bố Phi ơi. Hôm nay bố Phi gửi sách gì cho ai thế?
 • Bố gửi cho chú Tuấn. Ngày xưa, lúc bố khởi nghiệp, chú Tuấn bán 1 bitcoin, góp vào công ty của bố. Nay chú Tuấn sa cơ thì bố giúp. Chú Tuấn thích cuốn Kinh Thánh. Bố tặng cho chú ấy. Mà không phải tặng nữa, đây là chú ấy đã trả 10 năm trước rồi, lúc góp vốn cùng Charlie. Ai khởi nghiệp, bố và chú Tuấn cũng đều giúp hết.
Donate us button

Đặt mua sách Bố và con gái của nhà văn Tôn Phi

Buy the book with the price of 460 000 VNĐ

20,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s