Nhân loại tiến bộ được lợi gì trong giai đoạn Chính phủ toàn cầu?

Gần đây, chúng ta thấy, có nhiều học sinh lớp 12 được đưa sang Âu-Mỹ học với chi phí rất rẻ, đi học lại còn được tiền. Một người ngồi ở Hàn Quốc có thể làm việc cho tập đoàn tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha,…

Trong giai đoạn chính phủ toàn cầu, nên đi đúng hướng sự thật. Người sống theo sự thật sẽ dễ dàng thu lợi.

Sài Gòn, ngày 06 tháng Hai năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

ec677576-b9fc-428c-ac41-d2a3cde361ca

Đặt mua sách Giai đoạn Chính phủ toàn cầu của tác giả Tôn Phi

Buy the book with the price of 460 000 VNĐ

20,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s