Chính sách đổi, trả sách của Cửa hàng sách-máy tính Charlie.

Sếp và nhân viên Charlie trong giờ làm việc. Tháng 2 năm 2022, Sài Gòn.

Bất kỳ cuốn sách nào của Cửa hàng sách Charlie về đến tay khách nhưng không như ý, khách có quyền đổi sách mới tại cửa hàng Charlie.

Tập đoàn Charlie đài thọ mọi chi phí phát sinh.

Là một khởi nghiệp mới mở, theo phong cách vô cùng mới lạ, chắc chắn Charlie có nhiều thành công, và không ít thiếu sót. Nếu gặp thiếu sót, mời bạn đọc thông báo để đội ngũ Charlie hoàn thiện hơn:

contact@shop-charlie.com

Mời các bạn thưởng thức một bản nhạc nổi tiếng Tây Phương: Không gì có thể làm thay đổi tình yêu anh dành cho em:

Ủng hộ tập đoàn Charlie

Donate us

20,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s