Giới thiệu sách Giai đoạn chính phủ toàn cầu của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên Amazon

Chính phủ thế giới hoặc chính phủ toàn cầu, đôi khi được gọi là chủ nghĩa thế giới hoặc chế độ dân chủ vũ trụ, là khái niệm về một cơ quan chính trị duy nhất cho toàn nhân loại. Nó thường đòi hỏi một số hình thức chính phủ thông qua một nhà nước, hoặc chính thể duy nhất có quyền tài phán trên toàn thế giới. Một chính phủ như vậy có thể tồn tại và liên kết thế giới bằng sự thật, tình yêu thương, công lý và sự tôn trọng mọi sự sống tốt lành trên hành tinh, ngăn ngừa bạo lực và sự ép buộc bằng sức mạnh cưỡng đoạt.

Những người can đảm, có trí tuệ, biết yêu thương đồng loại và thượng tôn luật pháp, càng thêm mạnh mẽ phấn đấu để được tuyển chọn là thành tố của Hội đồng vận động thành lập một chính phủ cho toàn thế giới.

Để tồn tại trong giai đoạn này, cái mà người ta cần chưa chắc đã là kiến thức khoa học, mà là văn hóa.

Nếu yếu về ngoại ngữ, có thể thuê cô giáo tiếng Anh về dạy được.

Nếu yếu về tin học, có thể thuê thầy giáo IT về dạy được.

Song, gia đình nào yếu về văn hóa, thì coi như đã tự làm tụt hậu mình.

Người có tấm lòng nhu mì sẽ được tưởng thưởng rất lớn, bởi thành tựu văn minh nhân loại.

Xin chúc các bạn thành công trong giai đoạn này.

Gía sách: 550 000 VNĐ. Sách in: 1100 000 VNĐ.

Liên lạc mua sách:

Trân trọng cám ơn quý bạn.
Link mua sách trên Amazon:


Link mua sách tại tác giả:

tonphi2021@gmail.com

huonggiang@shop-charlie.com

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 0344331741-Ngân hàng Quân Đội-Chủ tài khoản: Tôn Phi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s