Xu hướng tuyển dụng nhân sự của các tập đoàn Tư Bản nửa sau thế kỷ XXI.

Từ trái sang phải: Lê Phú Hưởng (cháu), Tôn Phi (ông chủ Charlie), Lê Phú Khải (ông nội)

Nửa sau thế kỷ XXI, các tập đoàn Tư Bản sẽ tuyển dụng dựa theo hai yếu tố:


Một là đạo đức. Các tập đoàn Tư Bản tuyển dụng người có đạo đức, có chỉ số uy tín cao. Trong giai đoạn này, người ta sẽ tuyển con em của các nhân viên cũ của tập đoàn. Bố mẹ làm chung với nhau, thì con cái cũng làm chung với nhau, trong cùng một tập đoàn.


Hai là tài năng. Tài năng thường được đảm bảo bởi bằng cấp, có sự bảo trợ của nhà nước.

Trong cuộc đua đường trường, các tập đoàn Tư Bản tìm người từ nhỏ, thưa quý vị. Đồng tiền làm ra khó khăn, cho nên họ sẽ không thuê người ngoài, người lạ. Họ sẽ dùng hàng “cây nhà lá vườn”.

Ảnh: Ông chủ tập đoàn Charlie lì xì cho nhân viên (mới học lớp 9) một cái mũ chúc mừng năm mới.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s