Để trở thành nhà khoa học (III).

Để trở thành nhà khoa học, một trong những yếu tố, biểu hiện có ở một con người là tính chính xác.
Một “nhà khoa học” Phật giáo thường nói: “Phật giáo đã nói”. Nhưng khi được hỏi lại là nói ở sách nào của “nhà Phật”, chương nào câu nào thì họ không biết. Nền giáo dục qua loa sinh ra các sản phẩm theo lối tiêu thụ, mì ăn liền.

Một nhà khoa học Cơ-đốc giáo khi nói, thì sẽ cho biết, ở chương nào, câu nào. Ví dụ, khi họ nói về Chúa Giê-su lập lễ Vượt Qua (ban Mên-chi-xe-đéc) thì họ chỉ ra ngay: Trong tin mừng Giăng (Jean) chương 6, câu 53.

Làm nhà khoa học thì không khó. Nhưng bạn phải biết bạn đang ở tầm mức nào. Có nhiều người tưởng họ giỏi, bảo họ mô hình hoá toán học thế giới quan của họ thì họ không mô tả nổi. Không biết mà lại còn đi giảng nữa. Trong tác phẩm Pháo Đài Số của nhà văn Mỹ Dan Brown, tác giả tiết lộ, nền tin học Mỹ phát triển đến mức họ tạo ra được các xã hội giả lập, mô tả được cách triết thuyết. Tất nhiên tin tức này không đến được với người dân, và kể cả người học hành. Chúng ta (nói chung) bị bưng bít thông tin khá nhiều. Vì vậy nỗ lực của tập đoàn Charlie là dẫn bạn đi đến nền kinh tế tri thức (a knowledge economy), nơi các bạn làm việc có hệ thống, tích lũy cho tương lai chứ không phải ăn bữa nay lo bữa mai.

Cha tôi nói: “Người dại là người nghĩ đến cái trước mắt. Người khôn là người nghĩ đến cho mai sau dài lâu.” Từng đó thôi, đủ cho bạn trở thành nhà khoa học.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 07 tháng Hai năm 2022.
Tôn Phi (Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Tonphi@shop-charlie.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Đặt mua sách Để trở thành nhà khoa học của nhà văn Tôn Phi:

Gía bìa: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Donate us button

Đặt mua sách Để trở thành nhà khoa học của nhà văn Tôn Phi

Buy the book with the price of 400 000 VNĐ

18,00 US$

2 comments

  1. Đó là lời tuyệt đối ạ :
    ” Người dại là người nghĩ đến cái trước mắt. Người khôn ngoan là người nghĩ đến cho mai sau dài lâu “

    Like

Leave a Reply to Tôn Phi Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s