Giới thiệu sách Nhà khoa học Việt Nam của soạn giả Tôn Phi.

Sách kể về các nhà khoa học hàng đầu của đất nước Việt Nam. Trong sách nói về những nhà khoa học đầu ngành.

Kèm theo lời khuyên của họ cho sự nghiệp học hành, làm việc của bạn.

Đây không phải là sách sắp xuất bản. Sách này đã xuất bản tháng 04 năm 2022. Tháng 06 mới ra mắt công chúng.

Giá sách: PDF: 250 000 vnđ.

Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- ACB-Tôn Phi. Email đặt sách: tonphi2021@hotmail.com.

Paypal: teacherkimngan@hotmail.com.

Chúng tôi là đội ngũ Charlie.

Chúng tôi muốn tuyển dụng đội ngũ ngành tái chế thông tin.

Information recycling.

Liên lạc:

Nguyễn kINH DOANH: doanh@dslextreme.com.

Sau khi chuyển khoản tiền sách, quý vị có thể tải về bản đọc nháp (PDF) tại đây:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s