Thư của bác sỹ Quỳnh Dao cám ơn hai tác phẩm đặc biệt của giáo sư Nguyễn Đình Cống.

Giáo sư Nguyễn Đình Cống, đại học Xây Dựng Hà Nội.
Vào lúc 03:54 sáng 08 tháng Hai năm 2022 (1 hour ago) giờ Việt Nam, tức 09h54 giờ Úc, chị Quỳnh Dao, bác sỹ thân quen của nhóm tác giả Charlie, viết thư về như sau:

Cám ơn Tôn Phi đã gửi tặng những cuốn sách quý của giáo sư Nguyễn Đình Cống, về học làm người và giáo dục con trẻ là những điều mà xã hội Việt Nam ngày nay rất cần.

Cô giáo Nguyễn Phương Thảo, con gái giáo sư Nguyễn Đình Cống. Bà Phương Thảo giúp cha biên soạn các sách trong cuộc đời mình.

Thân chúc Tôn Phi đạt nhiều thành công trong năm mới.

Quỳnh Dao.

Liên lạc: tonphi2021@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s