Tuyển dụng đội ngũ ngành tái chế thông tin.

Chúng tôi là đội ngũ Charlie.

Chúng tôi muốn tuyển dụng đội ngũ ngành tái chế thông tin.

Information recycling.

Liên lạc:

Nguyễn Tự Quyết Thắng:

thangb1502720@gmail.com

Ủng hộ Đội ngũ Charlie:

142720499-Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Paypal: tonphi93@icloud.com

Trân trọng cám ơn quý vị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s