Em học để giáo dục con trẻ, anh học để làm người.

Cùng học để giáo dục con trẻ-Nguyễn Đình Cống & Nguyễn Phương Thảo- 450 000 VNĐ.

Cùng học để làm người-Nguyễn Đình Cống-350 000 VNĐ.

Bản PDF chỉ 250 000 VNĐ/cuốn.

Liên lạc nhà xuất bản: tonphi2021@gmail.com hoặc huonggiang@shop-charlie.com

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Tôn Phi.

P/S: Khuyến khích mua sách PDF vì sách đến ngay sau 30 phút kể từ khi đặt sách, và tiết kiệm chi phí cho môi trường.

Điện thoại hỗ trợ: 0344331741

090 8599066

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s