Giới thiệu sách Hướng dẫn khởi nghiệp của tác giả Tôn Phi

Ảnh bìa sách Hướng dẫn khởi nghiệp của tác giả Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn). Tác giả Tôn Phi và hai mẹ con Xinh Xoan.

Số trang: 150 trang

Giá: Sách PDF: 120 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499 – ACB- Tôn Phi.

Email: tonphi2021@gmail.com

Phone: 0344331741

Trân trọng cám ơn quý vị.

Tôn Phi.

Đặt sách qua thẻ ngân hàng:

Đặt mua sách Hướng dẫn khởi nghiệp của tác giả Tôn Phi

Buy the book with the price of 400 000 VNĐ

18,00 US$

Sau khi gởi tiền sách rồi, quý vị tải sách xuống tại đây: (Bản in đầy đủ sẽ được gửi đến quý bạn sau một vài tuần).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s