Một số ý nghĩ về môn vật lý.

Môn vật lý, thay vì ông thầy yêu cầu một đáp số chính xác cho một bài toán vật lý, thì nên gợi mở để học sinh, sinh viên có những chương trình, dự án làm việc cho mai sau.

Thành quả rất lớn của môn vật lý, là nghiên cứu ra mối liên hệ giữa các hạt vật chất, thực tế hơn là sự tồn tại biệt lập của các hạt vật chất. Vì vậy, trong cuộc sống, ta cũng phải có các mối quan hệ anh em, bạn bè.

Khoa học là sự tiếp nối kéo dài trực giác.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal, Line: +84344331741

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s