Vì sao nói Việt Nam khó tiến lên nền kinh tế tri thức?

Văn hóa ở Việt Nam hiện nay là văn hóa tin đồn. Do nó là văn hóa tin đồn nên rất khó cho người giỏi phát triển.


Ví dụ, xưa nay chúng ta đều khen Quang Trung đại phá 25 vạn quân Thanh. Khi tôi nói Quang Trung là tà quyền thì nhiều người sẽ ghét, vì Quang Trung có công đại phá 25 vạn quân Thanh. Nhưng hãy suy nghĩ có tri thức, không có anh em nhà Tây Sơn phá hoại miền Bắc Việt Nam thì quân Thanh sang Việt Nam làm gì và có cớ gì để phát động chiến tranh? Còn chiếu theo công pháp quốc tế thì 100% Quang Trung cướp chính quyền nhà Lê và đó là tội chết. Chỉ từng đó thôi, chúa Nguyễn Ánh đủ lý do để quật mả nhà Tây Sơn, tận diệt con cháu và lính lác của vua Quang Trung. Sử học là một môn cực kỳ khó khăn và cực kỳ tàn nhẫn.


Trong những ngày này, vũ khí, đạn dược của NATO ồ ạt đến Ukraine. Nước Nga vi phạm công pháp quốc tế và hiến chương Liên Hiệp Quốc, điều đó không chối cãi được. Công pháp quốc tế là rất cao. Vì vậy, năm 1972, anh em Lê Duẩn-Lê Đức Thọ phải sai sứ sang Paris năn nỉ vua Bảo Đại về làm vua nước Việt Nam, nhưng vua-vì đã bị chửi mắng thậm tệ-từ chối.


Văn hóa tin đồn rất tàn nhẫn. Ở quê tôi, người ta đồn rằng, vua Bảo Đại bán nước cho Nhật Bản, hoặc thân phát xít Nhật. Hỏi thân thế nào, hiệp ước nào của vua Bảo Đại bán nước cho Nhật, thì không ai trả lời được.
Thù người lành là điều được nói đến trong Kinh Thánh. II Ti-mô-thê 3:2-5, bản dịch gốc tiếng Việt, mà tất cả các đạo đang dùng, bản Việt 1925 có ghi:
“Vì người ta đều tư-kỷ, tham tiền, khoe-khoang, xấc-xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội-bạc, không tin-kính, vô-tình, khó hòa-thuận, hay phao-vu, không tiết-độ, dữ-tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu-ngạo, ưa-thích sự vui chơi hơn là yêu-mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân-đức, nhưng chối-bỏ quyền-phép của nhân-đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi.”
Một sai lầm của tôi suốt thời thanh niên là quá để ý đến chuyện lịch sử-chính trị, đến nỗi như con thiêu thân chấp trì chân lý. Điều đó không nên.
“Lý lẽ thường xám xịt,
Cây đời mãi xanh tươi.”

Vì vậy các bạn ạ, hãy tránh nói đến chuyện chính trị. Đổi lại, hãy thờ phượng Đức Chúa Trời và làm kinh tế. Điều đó an toàn cho các bạn hơn, và cho cả tôi nữa. Từng bài viết của tôi, từng cuốn sách của tôi đã cùng được lưu trữ tại nhiều nơi.


Tôi mong sao khoảng năm 2025, Việt Nam tiến lên nền kinh tế tri thức. Lúc ấy, bạn đọc hãy nhớ đến tôi, như một người tiên phong, mở đường cho Việt Nam tiến lên nền kinh tế tri thức thực thụ.
Cám ơn quý bạn,
Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 09 tháng Hai năm 2022,
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Ảnh: Khách cầm cuốn Hướng dẫn khởi nghiệp của triết gia Lê Minh Tôn.
Bản quyền ảnh: Tôn Phi.

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

3 comments

  1. Muốn có 1 xã hội trí thức thì trong xã hội đó phải có nhiều người tử tế từ tầng lớp cai trị đến tầng lớp bị trị để tạo ra 1 xã hội tử tế . Khi 1 xã hội tử tế phát triển đương nhiên sẽ trở thành xã hội trí thức

    Like

  2. Vâng .
    Văn hóa Việt Nam là văn hoá tin đồn ! Nên rất khó cho người giỏi phát triển.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s