Chúng ta cùng nhau học làm người.

Một kỹ sư xây dựng ở quận 9, Sài Gòn, hay tin giáo sư Nguyễn Đình Cống xuất bản sách Cùng học làm người, đã đặt mua một trong những cuốn đầu tiên. Anh hay đi xa, nên không thể giúp giáo sư Cống thường xuyên được, chỉ có thể gửi một thư điện tử để động viên giáo sư.

Cuốn sách rất đẹp, tô điểm cho kệ sách của anh, mà sẽ truyền lại cho con cháu anh.

Trân trọng,

Tôn Phi

tonphi2021@gmail.com

Liên lạc nhà xuất bản: tonphi@shop-charlie.com

Trợ lý: huonggiang@shop-charlie.com

Số tài khoản nhận tiền đặt sách:

107000412875- Ngân hàng Vietinbank-Chủ tài khoản: Nguyễn Đình Cống.

ndcong37@gmail.com

Trân trọng cám ơn quý vị.

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s