Nạn đói ở Trung Đông nghiêm trọng như thế nào?

Tại Trung Đông hiện nay (2021-2022), nạn đói đang ở mức kinh khủng chưa từng có trong lịch sử của những xứ sở thần thoại màu mỡ.

Đừng tự hào con nhà nghèo học giỏi. Hãy hỏi vì sao nhiều người giỏi mà vẫn nghèo. Tại vì thiếu các bậc hướng đạo sư có khả năng hoạch định các chương trình làm việc có độ dài 200-300 năm.

Trung Đông hiện nay cần 2 thứ: vốn của Mỹ, và minh triết của Việt Nam. Giáo sư Lương Kim Định, giáo sư văn khoa và triết khoa vĩ đại, sẽ mang đến Thái Bình minh triết, tức là triết Việt, cho Trung Đông một ngày mai no ấm.

Chúng ta hãy cùng đài thọ cho tổ chức Ek Plate Biryani, theo các địa chỉ hộp thư sau đây (bạn nào không viết được thư, nhờ Tôn Phi sẽ viết giúp).

team@ekplatebiryani.com

support@ekplatebiryani.com

Trân trọng cám ơn quý bạn.

EkPlateBiryani team@ekplatebiryani.com
to me
Assalam alaikum, generous EPB family member!
Hope you are doing great.
Today, I am dropping by to share some moments from our food drive that took place in January in a slum near the University of Karachi.
We served biryani to 700+ people that day.
It is always heartbreaking to see that food is so luxurious to these simple souls, living in slums, that they get excited about it.

Thank you, Ton Phi for making this possible.
Stay blessed.
Stay kind.
Best wishes,
Your Friend at Ek Plate Biryani

Bản quyền ảnh: Tôn Phi và Ek Plate Biryani.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s