Cô em gái họ xa lên quận 7 thăm anh Phi.


Cô em họ hàng xa, bên ngoại. Bé này gọi mẹ tôi là dì.


Cấp 1, cấp 2, cấp 3 học giỏi nhất trường. Đáng lẽ, tôi đã phải trở thành tỷ phú năm 21 tuổi. Thời gian bị hoãn tới 7 năm. Năm nay mới bùng nổ, chủ nhà xuất bản Sống Mới, chủ tập đoàn Charlie, kinh doanh trên toàn cầu.


Hôm nay, cô em họ lên quận 7 thăm anh Phi. Nghe tin anh, em liên lạc để tới thăm. Cô em không biết đường, lọ mọ một buổi mới đến nơi. Sợ bị lệch mất giờ của anh Phi.


Lúc anh cho tiền, em không lấy.
“Anh giữ tiền, sống cho tốt. Anh thành công là mọi người hạnh phúc rồi.”

Hai anh em ôm nhau trong niềm hạnh phúc.
Anh có lỗi với em và mọi người nhiều lắm.
Anh Phi.
Liên lạc:
tonphi2021@gmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s