Giới thiệu sách Khoa học, nghề nghiệp và sứ mệnh của triết gia Tôn Phi đã phát hành trên Amazon.

Ảnh bìa sách Khoa học, nghề nghiệp và sứ mệnh của triết gia Tôn Phi đã phát hành trên Amazon.

Triết gia Tôn Phi và Nhà xuất bản Sống Mới của triết gia Tôn Phi hân hạnh giới thiệu, ấn bản mới: Khoa học, nghề nghiệp và sứ mệnh

Phát hành ngày 31 tháng Mười hai năm 2021.

Số ISBN quốc tế: 9798416506704

Thông tin chi tiết:

 • ASIN ‏ : ‎ B09PJF3KLX
 • Publisher ‏ : ‎ Sống Mới xuất bản; 1st edition (December 31, 2021)
 • Publication date ‏ : ‎ December 31, 2021
 • Language ‏ : ‎ English
 • File size ‏ : ‎ 1649 KB
 • Text-to-Speech ‏ : ‎ Enabled
 • Screen Reader ‏ : ‎ Supported
 • Enhanced typesetting ‏ : ‎ Enabled
 • X-Ray ‏ : ‎ Not Enabled
 • Word Wise ‏ : ‎ Not Enabled
 • Print length ‏ : ‎ 266 pages
 • Lending ‏ : ‎ Not Enabled

Mua sách trên Amazon:

Hoặc bạn cũng có thể mua sách trực tiếp tại tác giả.

Gía: 400 000 VNĐ (sách PDF). 650 000 VNĐ (sách in).

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Paypal: tonphi93@icloud.com

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s