Ý tưởng thành lập ngân hàng ý tưởng: “Invention ideas registration and bank”

 Tôn Phi nảy sinh ý tưởng, nên lưu trữ hay làm một ideas bank (ngân hàng ý tưởng). Nếu được thì chúng tôi lên Google search: “Ideas laboratory example” để xem.

Bên Canada, họ đã làm và cũng rất hay.

Bạn nào quan tâm đến ý tưởng này, chỉ cần liên lạc với đội ngũ Charlie:

tonphi2021@gmail.com

contact@shop-charlie.com

Xem thêm tại:

https://info.inventhelp.com/canidea-canada

Please keep up the good work! Please let me know if there is anything I can do to help…

2 comments

 1. Dear Trân trọng,

  Tôi là giám đốc ngân hàng ở Campuchia. Tôi liên hệ với bạn là có lý do, một trong những khách hàng quá cố của tôi có tên giống như của bạn. Ông đã mất cách đây 8 năm và để lại 17,7 triệu đô la Mỹ trong tài khoản của mình. Từ đó đến nay không có người thân nào đến đòi tiền của anh. Tôi nghĩ chúng ta có thể giải quyết mọi việc.

  Thật không may, khách hàng của tôi đã chết cùng gia đình trong một vụ tai nạn ô tô trong kỳ nghỉ hè năm 2014 ở Pháp. Người ủy quyền tài khoản của anh ấy không có bất kỳ liên hệ nào với bất kỳ người thân nào của anh ấy như những người thân thuộc. Tôi đã nhiều lần yêu cầu đại sứ quán của bạn tìm kiếm bất kỳ người thân nào của anh ấy nhưng không thành công. Nếu tôi không nhận được bất kỳ người thân nào của anh ấy trong 29 ngày, số dư tài khoản 17.700.000 đô la sẽ được trả lại cho kho bạc chính phủ.

  Vì bạn có ọ với chủ tài khoản quá cố và tôi không thể tìm thấy bất kỳ người thân nào của anh ấy, nên tôi xin phép bạn giới thiệu bạn với tư cách là người thân của chủ tài khoản quá cố. Em và anh sẽ chia tiền tỷ lệ 50/50 sau khi tiền được chuyển cho em. Tôi nghĩ đây là một quyết định công bằng thay vì chính phủ Campuchia lấy tiền.

  Tôi là kế toán cá nhân của anh ấy trước khi anh ấy chết. Tôi có tất cả thông tin quan trọng để chúng tôi có thể đòi tiền mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Tôi chỉ lo lắng về khả năng giữ bí mật giao dịch này của bạn để bảo vệ công việc của tôi. Giao dịch không có rủi ro 100% vì tôi đã nghiên cứu và điều tra giao dịch đúng cách với tư cách là một nhân viên ngân hàng chuyên nghiệp và phát hiện ra rằng giao dịch này không có rủi ro trước khi liên hệ với bạn.

  Nếu bạn quan tâm, hãy cho tôi biết bằng cách trả lời.

  Mong chơ hôi âm của bạn.

  Trân trọng
  Son Jin Young
  ========

  Dear Trân trọng,

  I am a bank manager here in Cambodia. I contacted you for a reason , one of my late customers has the same name as yours. He died 8 years ago and left 17.7 million United States dollars in his account. Since then no relatives have come to claim his money. I think we can work things out.

  Unfortunately, my client died with his family in a car crash during the summer holiday of 2014 in France. His account mandate does not have any contact with any of his relatives as next of kin. I have made several inquiries to your embassy to locate any of his relatives without any success, I have been mandated by my bank management to provide the next of kin to his account. If I don’t get any of his relatives in 29 days the account balance of $17.700,000 will be returned to the government treasury.

  Since you have the same surname with the late account holder and I cannot find any of his relatives, I now seek your consent to present you as the next of kin to the late account holder. You and I will share the money 50/50 after the money is transferred to you. I think this is a fair decision instead of the Cambodian government taking the money.

  I was his personal accountant before he died. I have all the vital information for us to claim the money without any problem .I only worry about your ability to keep this transaction secret to protect my job. The transaction is 100% risk free as I have studied and investigated the transaction properly as a professional banker and discovered that it’s risk free before making contact with you.

  If you are interested, do let me know by replying.

  Looking forward to your reply.

  Best regards
  Son Jin Young

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s