Thắp hương, cúng nhang thực chất là cúng cho ma quỷ.

Người ta nghĩ, thắp hương, cúng nhang, là để cho cha mẹ ở dưới suối bàng trông lên, thấy con cháu hiếu thảo, thì hạnh phúc.
Kỳ thực, lại càng đổ nước vào dầu đang sôi. Nếu con cháu thắp hương, cúng nhang mà bố mẹ ăn được, hạnh phúc được, thì trái đất đâu cần phải quay nữa.

Bài viết đã được đưa vào sách Tổng luận thần học của nhà văn Tôn Phi.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Gía sách: 400 000 VNĐ/cuốn. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn các bạn.

4113PCenDNL

Đặt mua sách Tổng luận thần học của nhà văn Tôn Phi

Buy the book with the price of 400 000 VNĐ

18,00 US$

6 comments

    • Ha Thanh
      Đổ nước vào chảo dầu đang sôi thì sẽ gây nên một chuổi các vụ nổ với mức độ nhẹ, nặng tùy vào sự chênh lệch nhiệt độ và khối lượng của 2 chất lỏng này. Nhẹ thì bỏng da, mù mắt. Nặng thì tan xác đó em.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s