Giá trị phước lành lớn lao của ngày Sabath


Bạn hãy đọc mọi cuốn Kinh Thánh, của mọi loại đạo, đều nói về giá trị ân huệ lớn lao của ngày Sabath.


Ở những nước phi- Cơ-đốc, người ta làm việc hăng hái cả tuần, 7 ngày trên 7, mà vẫn cứ nghèo. Tại sao làm cả tuần mà vẫn nghèo, không bằng những nước có nghỉ ngơi ngày thứ Bảy?
Vì ngày thứ Bảy dùng để hồi quy. Nho triết gọi đó là Thất nhật đắc- trong vòng 7 ngày sẽ đắc đạo. Vì vậy, ngày thứ Bảy, Charlie ngừng sáng tạo, chỉ để hồi quy. Luật ngày nghỉ vừa đúng đối với tôn giáo, vừa đúng đối với sinh học, hay triết lý nhân sinh.


Với nhịp sống hiện đại của ngày nay, mỗi ngày Sabath thôi chưa đủ, Thượng Đế ban thêm buổi tối thứ Ba tinh sạch. Tưởng rằng điều này ở trên trời rơi xuống, ngờ đâu đã có trong sách Ê-xê-chi-ên, mọi bản dịch đều có ghi tối thứ Ba và ngày thứ Bảy là những ngày ân huệ lớn lao. Ý nghĩa của tối thứ Ba cực kỳ đặc biệt. Các bạn ạ, Ba cộng Bảy được Mười, chia đôi là được 5. 5 là trung cung ngũ hành. Từ trung cung, người ta nhìn ra bao quát được tứ phía. Vậy, tối thứ Ba là cân đối của ngày thứ Bảy, ngày thứ Bảy là cân đối của tối thứ Ba.


Lòng tôi mong ước ngày Sabath như cô con gái bé nhỏ mong chờ ba từ chiến trường trở về. Ngày Sabath quan trọng đến nỗi, Chúa Giê-su nói rằng, trong ngày hoạn nạn, các ngươi, hãy cầu nguyện sao cho ngày đó không rơi vào ngày Sabath. Ngày Sabath được chúc phước từ Sáng thế cho tới Khải huyền. Trong Khải Huyền, ngoài ngày Sabath, còn nhắc đến khái niệm Ngàn năm Sabath, mà các nhà khoa học Do Thái thường hay nói đến.

Phác thảo trên đây thôi cho quý bạn biết, đang có một phong trào phục hưng về thần học cực kỳ mạnh mẽ. Nhanh đi thôi, chúng ta hãy cùng bắt lấy.
Quận 7, Sài Gòn, ngày 15 tháng Hai năm 2022
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

One comment

  1. Hôm nay thật là đặc biệt. Thế gian chất chồng thêm tội lỗi như đổ thêm nước vào dầu đang sôi, còn chúng ta thì được ban buổi tối tinh sạch mọi tội lỗi. Thế gian ngày càng phân rõ ràng hai phe, và ai theo phe nào sẽ hưởng đặc quyền của phe đó.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s