Truyện ngắn: Nhà Charlie đi tắm biển ở Vũng Tàu


Cứ khoảng 2 tháng một lần, gia đình Charlie từ Sài Gòn xuống Vũng Tàu tắm biển. Có nhà Đình Qúy đón tiếp ở dưới. Nhà Đình Qúy mua biết bao hàng hóa ủng hộ nhà Charlie.

Có gia đình ở Vũng Tàu, cũng là nhà phát minh, tháng nào cũng mời bố Phi xuống chơi. Mỗi lần đến là tập kết ở phân bón A Mỹ rồi đi tiếp. Toàn bộ mọi chi phí đi lại được gia đình ở Vũng Tàu đài thọ. Khi nào họ lên Sài Gòn thì nhà Charlie lại tiếp đãi chân tình.


Bạn bố Phi khắp nước.

Làm được 10 đồng, nhà Charlie cho đi 7 đồng, chỉ giữ lại 3 đồng nuôi con.

Chú Đình Qúy bắt tay bố Phi: “Một bông hồng cho Tôn Phi. Chúc đế chế Sạc- li ngày càng vững mạnh, chúc đội ngũ Sạc- li ngày càng có nhiều tinh hoa hơn.”
Con gái bắt bố đi tắm biển. Mặc dù con biết, nếu đưa bố đi biển, thì trong đầu bố cũng chỉ nghĩ đến công việc thôi.
Con gái, hẹn với cô Chiêu Anh, dắt bố Phi đi biển Vũng Tàu.
Ở Vũng Tàu, có một người trong họ của bố Phi. Bà này ngày xưa chạy trốn, vào Nam, giờ trở nên giàu lắm.
Bố Phi khi đủ giàu rồi mới tự tin đến nhà bà. Đó là sai. Người ta muốn mình đến, không cần mình phải có nhiều tiền.
Bố Phi nhìn con gái chạy tung tăng trên bờ cát. Con gái nhí nhảnh, đáng yêu, bốc cát ném bố Phi. Bố Phi không tránh được, ngã nhào xuống đất. Con gái chạy lại, kéo tay bố Phi, dắt đi tiếp.
Ở bãi trước, có Grand Hotel, trước Grand Hotel là nhà hàng của một bà trong họ, lớn lắm. Bố Phi vào đó, chào bà. Bà này gọi ông nội của bố Phi là anh.

– Bố Phi ơi. Nghe nói, mẹ M. của con là tuyệt thế giai nhân đúng không?

– Đúng rồi con gái. Mẹ con là một tuyệt thế giai nhân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s