Bình luận về mệnh lệnh chớ nghi ngờ sự dữ trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rinh-tô.

Trong thư I Cô-rinh-tô, chương 13, câu 4-5, sứ đồ Phao-lô chép lời Chúa như sau:
“Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ” (câu 4-5).


Ứng dụng: bên Do Thái, cứ đến bệnh viện là bệnh nhân được chữa. Sau này bệnh nhân đi làm sẽ có tiền và sẽ trả cho bệnh viện sau. Nói chung, phải cân đối giữa tinh thần và vật chất, không bị lệch bên nào, như triết lý của nhà bác học Nguyễn Đan Quế trong Cơ học lượng tử. Đức Chúa Trời không cần những người bán hết cả nhà cả cửa cho người, nhưng lại làm gánh nặng cho anh chị em. Đức Chúa Trời cũng không thích những người keo kiệt. Đức Chúa Trời thích những người hào phóng trong phạm vi cho phép, chuẩn mực.


Ngược lại, ở các nước phi Cơ-đốc, như Trung Quốc, Việt Nam, Vê-nê-xu-ê-la, đến bệnh viện là phải có tiền. Không có tiền không chữa. Vì sao? Vì bác sỹ, giám đốc bệnh viện sợ người ta không trả tiền.


Đó gọi là nghi ngờ sự dữ. Ông giám đốc bệnh viện nghi ngờ sự dữ. Sự dữ ở đây là người ta không trả tiền. Hỏi, thời đại văn minh, ai quỵt tiền bệnh viện làm gì? Một bác ở Sài Gòn gọi cho tôi, nói: “Nhà nước không tin dân và dân không tin nhà nước.” Người ta nghi ngờ sự dữ lẫn nhau. Vì vậy, không thể làm việc chung với nhau. Bao nhiêu tập đoàn nhân danh lòng yêu nước dần dần bị xóa sổ vì không có sản phẩm phát minh.


Qúa nhiều tri thức cũng dẫn đến nghi ngờ. Ví dụ, có thuyết, trình bày sự hiểu biết quá nhiều, còn điều căn bản nhất, làm thế nào để được cứu rỗi, thì lại không biết. Bao nhiêu tín đồ đi theo mà không biết mình đi đâu. “Người mù mà dắt người mù, cả hai sẽ cùng rơi xuống hố.”, lời Chúa Giê-su chẳng thế nào sai được.


Năm 2018-2019, Tôn Phi bắt đầu viết về triết Việt. Lúc đó có nhiều người chửi. Họ là những người bất tín-bất tin. Đến nay, khi các bằng chứng ngày càng biểu lộ rõ, càng đi sâu vào cơ cấu thì càng sáng rõ, những người đó lặn mất tăm, tôi rất thương họ. Họ là những kẻ bất tín, bất tin, tức là những kẻ nghi ngờ sự dữ.


Bệnh viện ở Đức, Pháp, Do Thái, khách đến, có tiền hay không có tiền, đều chữa. Có người lành bệnh, biếu cho bệnh viện cả triệu đô-la. Họ tin tưởng nhau, trong một nền nhân bản có Thượng Đế làm nền thống nhất tinh thần. Đến nỗi, nhà bác học I-sắc Niu-tơn nói: “Nếu không có một Thượng Đế thì cũng phải nặn ra cho có.”


Xây nhà trên hòn đá tảng vững chắc là Thượng Đế, thì chương trình làm việc có thể kéo dài 200 năm, 300 năm. Xây nhà trên cát, thì chỉ được 5-10 năm, có khi không được, vì khi gió lay, mưa động, thì trôi đi tất cả. Chủ nghĩa Tư Bản xây dựng niềm tin trên Kinh Thánh, được Chúa Trời chúc phước, và trường tồn.


Viết tại Sài Gòn, quận 7, ngày 16 tháng Hai năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s