Chúng tôi đang “tái chế” thông tin.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 16 tháng Hai năm 2022.

Năm 2021, ông Tôn Phi phát minh ra nhà xuất bản Sống Mới. Năm 2022, ông Tôn Phi phát minh ra ngành tái chế thông tin.

Để không tỏ ra cao siêu, tác giả tóm tắt cho bạn đọc hiểu ngay: Mọi thông tin đều có thể được sử dụng lại, vì thời gian là tuần hoàn. Giống như rác thải có thể tái chế như thế nào, thì thông tin cũng có thể được tái chế như thế.

Phát minh này đến với tôi khá bất ngờ, khi đi dạo bên bờ sông. Mỗi phát minh cần có một sự chuẩn bị. Chẳng hạn, nhà bác học Anh I-sắc Niu-tơn khi ngồi dưới gốc cây táo, quả táo rụng rơi trúng đầu, làm ông nghĩ ra phải có lực liên kết giữa vật to (quả đất) với vật nhỏ (quả táo). Nhìn thì đơn giản, song phải học hành kỹ lưỡng, đầy đủ, chuẩn bị lâu dài, mới sẵn sàng bắt lấy. Phát minh của Tôn Phi cũng vậy.

Việt Nam chưa có ngành học tái chế rác thải. Ngành thiếu thì không mở, ngành khác thì thừa người và thất nghiệp. Nếu ai mở ngành học tái chế rác thải thì sẽ trúng lớn tại Việt Nam. Cũng vậy, chưa trường đại học nào ở Việt Nam mở ngành tái chế thông tin. Nếu trường nào mở ngành này thì sẽ trúng lớn. Đương nhiên, ông Tôn Phi đã đăng ký bản quyền cho phát minh của mình. Gia đình tôi bị cướp, tưởng chừng bất công đến cùng cực, cuối cùng ông cho thằng cháu có những phát minh quan trọng, cho nên ta biết luật thiên nhiên cao trọng đến nhường nào. Ông Trời luôn chọn đúng người để giao cho sứ mệnh phát minh. Từ nay về sau, Charlie sẽ là mái nhà của các nhà phát minh, không chỉ ở Việt Nam, mà còn ở bất kỳ đâu trên thế giới với mong muốn phụng sự.

Mọi thông tin cần được lưu trữ.

Tập đoàn Charlie, do ông Tôn Phi làm chủ, phát minh ra ngành nghề tái chế thông tin.

Bạn nào muốn tham gia tập đoàn Charlie, chưa hứa một mức lương cứng., nhưng chắc chắn là có lương theo % sản phẩm, thì liên lạc với thư ký Hương Giang:

huonggiang@shop-charlie.com

Hoặc liên lạc trực tiếp với ông Tôn Phi:

tonphi2021@gmail.com

One comment

  1. Rất hay! Cám ơn Anh cho tôi biết tin.
    “… ideas… both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little else.”

    John Maynard Keynes, English economist

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s