Chuyển đổi nghề nghiệp thời kỷ nguyên số.

Cô sinh viên người Anh, sau khi tốt nghiệp, về nhà làm xưởng mộc với bố. Mỗi lần nhìn bức ảnh này, lòng Tôn Phi dạt dào một niềm vui.

Thời kỷ nguyên số, biết làm nghề gì, trong khi mình không có khả năng gì đặc biệt?

Đừng lo, giàu nghèo không nằm ở bằng cấp cao hay thấp. Giàu nghèo nằm ở văn hóa của bạn cao hay thấp. Câu nói này của Lê Minh Tôn đã trở thành danh ngôn.

Một cách để tồn tại, là hạnh phúc về những điều nhỏ nhoi. Cô bé Pollyna nổi tiếng ở châu Âu có một trò chơi đặc biệt, đó là, vui mừng với mọi điều xảy ra, hoặc khi cô ngửi một bông hoa thơm, hay hưởng một làn gió mát, cô đều nở nụ cười. Cô rủ họ hàng, làng xóm chơi trò chơi đó. Ban đầu, tất cả đều khó chịu. Về sau, tất cả mọi người trong khu phố đều thấy trò chơi của cô bé là đúng, đến nỗi gọi đó là trò chơi Pollyna.

Bạn đừng quan tâm câu chuyện trên là có thật hay không có thật. Mọi giả thuyết có lý đều là hợp lý. Chúa Giê-su chỉ cho cách vượt qua nỗi chán đời như sau:

“Còn về quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào: chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ;
29 nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó.
30 Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Ðức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi!
31 Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì?
32 Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi.
33 Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.
34 Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.”

(Ma-thi-ơ chương 6, câu 28 đến câu 34, bản dịch truyền thống 1925. Lưu ý đây là bản dịch Tôn Phi giới thiệu và hay gửi cho anh em, bạn bè.)

Các bạn coi, còn có người thầy nào vĩ đại hơn Jesus nữa: “Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào: chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó.” Đây là một câu văn cực kỳ cao siêu, mà chỉ có Thượng Đế mới nói được.

Thời kỷ nguyên số, có người vui vẻ, có người tuyệt vọng. Trích lời chị Hiền bạn tôi ở Bắc Ninh, bạn đọc tham khảo nha, khoan đã coi nó là chân lý. Chị nói rằng: “Hôm nay (tối thứ Ba ân huệ) thật là đặc biệt. Thế gian chất chồng thêm tội lỗi như đổ thêm nước vào dầu đang sôi, còn chúng ta thì được ban buổi tối tinh sạch mọi tội lỗi. Thế gian ngày càng phân rõ ràng hai phe, và ai theo phe nào sẽ hưởng đặc quyền của phe đó.” Ai ở trong ân huệ thì sẽ càng ngày càng ân huệ. Và ngược lại. Người được ân huệ, thì chuyển đổi sang nghề gì cũng sẽ vui tươi. Người không được ân huệ, thì làm việc với bực tức. Kỷ nguyên số là kỷ nguyên rất khủng khiếp, vậy nên, ngoài kiến thức học ở trường, chúng ta còn cần phải trang bị một nền nhân bản tốt.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 16 tháng Hai năm 2022

Tôn Phi (Triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s