Laptop Dell từ Sài Gòn ship về cho chị Vân Diệu ở Hà Tĩnh.

Chiếc máy Dell Charlie ship về cho chị ở Hà Tĩnh, Vân Diệu, để mẹ kinh doanh và em bé học bài.

Cần máy, liên hệ:

Tôn Phi

0344331741

tonphi2021@gmail.com

Trân trọng cám ơn các bạn.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s