Khởi nghiệp ở tuổi 30.

Tôi là Tôn Phi, nhà sáng lập và giám đốc nhà xuất bản Sống Mới. Tôi đã khởi nghiệp ở tuổi 28, tạm coi là khởi nghiệp ở tuổi 30.

Thực ra tôi có đủ mọi phương tiện để khởi nghiệp, chứ không phải khởi nghiệp với hai bàn tay trắng.

Tôi là con cháu địa chủ, nhà tư bản giàu thứ hai tỉnh Hà Tĩnh. Trong một đất nước, chỉ có con cháu địa chủ mới nắm giữ bí quyết quản trị kinh tế, mà con cháu bần cố nông có muốn học theo cũng không được.

Sáng nay ngủ dậy, thấy ông chủ ngân hàng Standard Charted gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Cám ơn người bạn Ấn Độ, mình quan trọng đối với cuộc đời này. Bạn cũng vậy.

Việc khởi nghiệp ở tuổi 30 rất nhiều khó khăn. Thường, có tiền, mọi người sẽ đầu tư vào đất đai, bất động sản, thay vì đầu tư vào phát minh, sáng chế. Tôi mở nhà xuất bản Sống Mới, phát hành sách toàn cầu, tức là, sống dựa vào phát minh, sáng chế. Thời gian đầu được bạn bè giúp đỡ. Thời gian sau nỗ lực ở mình.

Bài nào tôi lấy hình cô gái này đăng là được nhiều like, bài nào lấy hình khác đăng là được ít like. Có nguyên nhân nhé quý vị. Chúng ta phải giữ giây phút thoáng qua trong cuộc đời, vì giây phút ấy sẽ không trở lại.

Bạn bè cũ, không còn cách nào khác, phải liên lạc lại với Tôn Phi. Các bạn ạ, sống ở đời, phải giữ kết nối với những người thân thiện, nếu không, bạn sẽ cô độc cho đến chết. Tôi vẫn thường dặn chị rằng, người thành công là người giao hảo tốt với làng xóm xung quanh. Như tôi luôn luôn sẵn sàng bỏ cả buổi để nghe bạn nói chuyện.

Viết tại quận 7, Sài Gòn.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Chủ tập đoàn sách-máy tính Charlie Sài Gòn.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Hoặc tonphi@shop-charlie.com

13 comments

  1. Chúc mừng em chúc em luôn thành công tư duy đúng là hành động đúng con người mình là phải có tư duy chúc em luôn thành công

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s