Ngày Sabath là ngày phải nghỉ.


Kính thưa quý vị.
Trong mọi tác phẩm của mình đã xuất bản trên Amazon, triết gia Tôn Phi luôn nhấn mạnh, quý vị và kể cả chúng ta phải nghỉ ngày Sabath.
Ngày Sabath là ngày thứ Bảy theo chế độ 7 ngày (từ Chủ Nhật đến thứ Bảy) hiện nay.
Tiến trình văn minh nhân loại cũng là tiến trình văn minh của đất nước Do Thái. Có nước theo nhanh, có nước theo chậm, nhưng bắt buộc phải theo.
Bạn hãy làm công việc của mình trong sáu ngày (từ Chủ Nhật đến thứ Sáu). Ngày thứ Bảy phải nghỉ ngơi.
Tại sao có nhiều người chăm chỉ, thông minh, nhưng càng làm càng đổ nợ? Là do không biết ngơi trong ngày thứ Bảy.
Các nhà nước, chính danh và không chính danh, trên thế giới, đều đã cho học sinh, sinh viên được nghỉ học hai ngày là thứ Bảy và Chủ nhật.
Trong Kinh Thánh Cựu ước có ghi, vào ngày thứ Sáu, mana (một loại bánh) từ trời rơi xuống cho dân Do Thái nhiều gấp đôi những ngày thường, để dân được nghỉ ngày Sabath. Cuộc đời tôi chứng kiến giá trị phước lành lớn lao của ngày Sabath. Chiều thứ Sáu nào đội ngũ nhà xuất bản Sống Mới cũng được tặng quà dư dật, đến nỗi phải cho bớt đi bởi tiêu không hết.
Sự bất thường đó cho thấy Đức Chúa Trời tồn tại cách sinh động và ban phước dư dật cho chúng ta.
Quận 7, Sài Gòn, ngày 18/02/2022
Tôn Phi (Lê Minh Tôn).
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

4 comments

  1. … làm công việc trong 6 ngày, ngày thứ 7 nghỉ ngơi ( đúng luật sabat) có làm gì nữa không Tôn Phi…?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s